Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

Nasza oferta

Ważna informacja na temat połączenia Spółek PPKMiL spólka z o.o. oraz  oraz SŚUB spólka z o.o. więcej ...
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest eksploatacja i przetwarzanie kopalin podstawowych i pospolitych (kruszywa naturalne: żwiry, piaski, mieszanki piaskowo-żwirowe, tłucznie, grysy oraz mieszanki dolomitowe). Na produkty te składa się cała gama asortymentowa, z przeznaczeniem dla potrzeb szeroko rozumianej branży budowlanej.

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl

O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zostało utworzone w dniu 11.12.1999 r. na czas nieokreślony...
dowiedz się więcej